Klasa: Młodzieży
Lokata i ocena: 1/1, Doskonała, Zwycięzca Młodzieży
Sędzia: E. Augustyniak (PL)