Klasa: Młodzieży
Lokata i ocena: 1/2, Doskonała, Zwycięzca Młodzieży
Sędzia: K.Fiszdon (PL)