Klasa: Młodzieży
Lokata i ocena: 1/1, Doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie
Sędzia: A. Lubaszko (PL)