Klasa: Pośrednia
Lokata i ocena: 1/1, Doskonała, CWC
Sędzia: ELI -MARIE KLEPP