Klasa: Młodzieży
Lokata i ocena: 2/4, Doskonała
Sędzia: A. Szutkiewicz (PL)