Klasa: Pośrednia
Lokata i ocena: 1/2, Doskonała, CWC, ZWYCIĘZCA
Sędzia: A.Jaśkiewicz (PL)